Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Quảng hợp Thành lập đoàn kiểm tra về ATTP ở các cơ sở buôn bán bánh trung thu

Vệ sinh ATTP tết trung thu

Ngày 26/9/2023 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm xã Quảng Hợp đã đi kiểm tra việc thực hiện việc đảm bảo an toàn thực phẩm ở các cơ sở buôn bán bánh trung thu trên địa bàn xã đ

Xác định an toàn thực phẩm là vấn đề được xã hội quan tâm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người  thời gian qua, UBND xã đã tăng cường vai trò quản lý Nhà nước về công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn xã, qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát, thanh tra, kiểm tra, từng bước nâng cao nhận thức của người dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã trong công tác đảm bảo ATTP.

Nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết trung thu, bảo vệ sức khỏe Nhân Dân, đặc biệt là trong các dịp lễ tết xã Quảng Hợp đã triển khai kiện toàn Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm xã năm 2023. Thành lập đoàn kiểm tra về ATTP ở các cơ sở buôn bán bánh trung thu . Ngày 26/9/2023 đoàn kiểm

tra an toàn thực phẩm xã Quảng hợp do đồng chí Lại duy Ninh phó chủ tịch ubnd xã làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra việc thực hiện việc đảm bảo an toàn thực phẩm ở các cơ sở buôn bán bánh trung thu.

Đoàn kiểm tra ATTP xã Quảng hợp

 

Đoàn thực hiện kiểm tra, giám sát,tư vấn và hướng dẫn chuyên môn các điều kiện vệ sinh ATTP tại các cơ sở buôn bán bánh trung thu, các cửa hàng kinh doanh tạp hóa, bán buôn bán lẻ, trên địa bàn xã.

 

Đoàn kiểm tra tại cửa hàng thanh thiệu thôn hợp gia.

 

Cùng với đó, xã cũng chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP và triển khai tới các cơ sở  bằng nhiều hình thức như: Tổ chức truyền thông, bồi dưỡng chuyên môn, phát tài liệu, tờ rơi, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về ATTP tại các cơ sở buôn bán bánh trung thu, UBND Quảng hợp tiếp tục chỉ đạo gắn việc kiểm tra, hướng dẫn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về ATTP tại cơ sở điểm kinh doanh, buôn bán, chế biến thực phẩm trên địa bàn xã.sau khi kiểm tra các chủ cơ sở đã ký văn bản thực hiện đảm bảo VSATTP

Chủ cơ sở bán bánh trung thu ký văn bản đảm bảo VSATTP.