Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Quy hoạch chung đô thị Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá

Đô thị Quảng Xương năm ở phía đông tỉnh Thanh Hoá, thuộc vùng liên Huyện số 1- vùng trung tâm

Đô thị Quảng Xương năm ở phía đông tỉnh Thanh Hoá, thuộc vùng liên Huyện số 1- vùng trung tâm

Trên bản đồ có nhiều tuyến giao thông quan trọng đi qua quốc lộ 1A, QL45, đường ven biển, đường sông, đường biển và các tuyến dường tỉnh 504,511 liên kết thuận lợi với các tốc ở phía tây qua nút giao Vạn Thiện, liên kết thuận lợi với Thành phố Thanh Hoá, TP Sầm sơn và khu kinh tế Nghi Sơn.