Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
27/8/2020 thử bài viết

Quảng Xương có dân số là 245.000 người (dân số chỉ đứng sau thành phố Thanh Hóa, huyện Nông Cống, huyện Hoằng Hóa). Là huyện đông dân mà diện tí

Quảng Xương có dân số là 245.000 người (dân số chỉ đứng sau thành phố Thanh Hóa, huyện Nông Cống, huyện Hoằng Hóa). Là huyện đông dân mà diện tí