Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với Đồn Biên Phòng Đa Lộc về tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn huyện Hậu Lộc, giai đoạn 2017-2020

Ngày 31/10/2017, tại Hội trường Đồn Biên phòng Đa Lộc, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Đồn Biên Phòng Đa Lộc đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2020. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Hường, TV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Đăng Luyến, Đồn trưởng Đồn biên phòng Đa Lộc, cùng các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy; các đồng chí trong Ban chỉ huy Đồn biên phòng Đa Lộc

Chương trình phối hợp có  6 nội dung quan trọng cụ thể:(1) Định hướng tư tưởng và chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và toàn thể nhân dân về  bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự và đảm bảo an toàn cho ngư dân, tàu thuyền hoạt động trên vùng biển của huyện.(2) Nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội về nhiệm vụ công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự trên biển; phát hiện, trao đổi thông tin định hướng dư luận và giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nhạy cảm gây bức xúc trong dư luận xã hội, nhất là vấn đề chủ quyền biển, đảo. Trong trường hợp cần thiết có thể  tổ chức họp báo để tuyên truyền, định hướng dư luận.(3) Phối hợp giám sát tình hình tư tưởng, chính trị, các cuộc điều tra thăm dò dư luận xã hội do các tổ chức, cá nhân tiến hành trên địa bàn huyện.(4). Đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Biên phòng; kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;; các cuộc vận động, phong trào thi đua lớn của lực lượng biên phòng; tuyên truyền về  thành tích chiến công của lực lượng Biên phòng Hậu Lộc; các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong lực lượng Biên phòng, góp phần định hướng, động viên, cổ vũ lực lượng Biên phòng và nhân dân tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự và đảm bảo an toàn cho ngư dân, tàu thuyền.(5) Tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự; nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ biên phòng trong tình hình mới.(6) Phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của của đất nước, của ngành Biên phòng. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, cung cấp tài liệu, tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội về tuyên truyền biển, đảo.

Đồng thời trong Chương trình phối hợp quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan và phương thức phối hợp tăng cường mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên trong chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn huyện Hậu Lộc, giai đoạn 2017-2020.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Phạm Thị Hường, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhấn mạnh, đây là chương trình hết sức quan trọng và ý nghĩa, phát huy được sức mạnh công tác của 2 cơ quan, thực hiện nhiệm vụ chất lượng, hiệu quả hơn công tác tuyên truyền, giúp cán bộ các phòng, ban chuyên môn của 2 cơ quan tăng cường trao đổi, giao lưu, thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồn biên phòng Đa Lộc, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ chủ động phối hợp toàn diện, thực hiện đúng, đầy đủ nội dung chương trình đã ký kết; tiếp tục cụ thể hóa chương trình bằng những nội dung, công việc cụ thể.

                                                 Vũ Thị Vân - Ban Tuyên giáo Huyện ủy